פרטי התקשרות סניף שמירה ראשי ירושלים

02-6222411

02-6236715

רח׳ כנפי נשרים 35, ירושלים.

shmira@galshan.co.il

פרטי התקשרות סניף שמירה מרכז

08-9167171

02-6236715

רח׳ המלאכה 13, לוד.

shmira@galshan.co.il

פרטי התקשרות סניף כח אדם ראשי

02-6254477

02-6254476

רח׳ המלך גורג׳ 3, ירושלים.

cv@galshan.co.il

מלאו את הטופס הבא ואנו נחזור אליכם בהקדם.